Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK
iic_bratislava

Letné intenzívne kurzy

 

Letné intenzívne kurzy

Letné intenzívne kurzy 3. - 31. júl 2017

 

A1.1 - úplní začiatočníci

Dĺžka kurzu: 48 hod. (16 lekcií)
Kalendár: od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min. 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 19. 6. 2017
Vstupný test: -
Cena kurzu: 165 €
Učebnica: CHIARO! A1, lekcie 1-5
Počet študentov: 6 - 13

Ciele:
Porozumieť najbežnejším výrazom a základným frázam s cieľom naplniť konkrétne potreby a tieto vedieť používať.
Vedieť predstaviť seba a iných a klásť otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde človek žije, o ľuďoch, ktorých pozná a veciach, ktoré vlastní a na podobné otázky vedieť odpovedať.
Vedieť sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ druhá osoba hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotná napomáhať.

Učebný plán korešponduje s obsahom prvých piatich lekcií učebnice CHIARO! A1:

- Studio l'italiano! (zoznámenie - vedieť sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa na meno a bydlisko; predstaviť ďalšiu osobu, dať číslo telefonu)
- Incontri (spoznať sa lepšie - Opýtať sa niekoho ako sa má a vedieť odpovedať na tú istú otázku, poďakovať, opýtať sa a vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa práce, bydliska, znalosti jazykov;
- Un caffè, per favore! (v bare, raňajky - vedieť si objednať a zaplatiť; niekomu niečo ponúknuť, vypýtať si účet, porozumieť jednoduchému menu, rozprávať o zvykoch pri raňajkách
- Tutti i santi giorni (pracovné dni a víkend - opýtať sa a vedieť odpovedať na čas; rozprávať o udalostiach v chronologickom slede; vyjadriť čo uprednostňujem, činnosti, ktorým sa venujem cez víkend)
- Usciamo insieme? (vedieť sa spýtať na cestu, vysvetliť cestu, v reštaurácii - rezervovať si stôl, objednať si a vypýtať si účet, čo mi chutí viac, súhlasiť, či nesúhlasiť s názorom

GRAMATIKA: osobné zámená, slovesá I.,II. a III. triedy v prítomnom čase, zvratné slovesá, nepravidelné slovesá - bere, uscire, andare, sapere, potere, piacere; zhoda podstatných mien s prídavnými; opytovacie zámená, predložky a, in, per, con, senza, určitý a neurčitý člen;

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR): A1.1 prvý kontakt

 

A1.2 - druhá úroveň

Dĺžka kurzu: 48 hod. (16 lekcií)
Kalendár: od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla
Časový harmonogram:16:30 - 19:00
Dĺžka lekcie: 3x45 min. 15 min. prestávka
 

 

A2/B1 - mierne pokročilí

Dĺžka kurzu:
3. – 31. júl: 48 hod. (16 lekcií),
3. - 17. júl: 24 hod. (8 lekcií)
18. - 31. júl: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 20. 6. 2016
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 13

Ciele:
Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).

Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.

Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Rozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (input) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.

Vedieť si poradiť vo väčšine situácií ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, kde sa týmto jazykom hovorí.

Vedieť napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dotyčný dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú.

Byť schopný opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vedieť stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR): A2 prežitie

 

 

B2 - pokročilí

Dĺžka kurzu:
3. – 31. júl: 48 hod. (16 lekcií),
3. - 17. júl: 24 hod. (8 lekcií)
18. - 31. júl: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka, nevyučuje sa na štátny sviatok 5. júla

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 20. 6. 2016
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 13

Ciele:
Vedieť porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa tak konkrétnych ako abstraktných tém, vrátane odborne zameraných diskusií vo svojom odbore.

Dokázať sa zúčastniť rozhovoru tak plynulo a spontánne tak, že je možné viesť bežný rozhovor s s hovoriacimi v rodnom jazyku bez zvýšeného úsilia zo strany ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru.

Vedieť napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko, týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

 

 


25